آغاز به کار همایش
1395/11/26

دومین همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی و اولین همایش ملی سیستم های ترمز به منظور آشنایی پژوهشگران، دانشجویان و صنایع مرتبط با یافته های اخیر حوزه های رباتیک، علوم کامپیوتر، مهندسی برق و مکانیک و فناوری های نوین ترمز خودرو (همایش ملی ترمز) توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی برگزار می شود.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی دارای سوابق درخشان در زمینه رباتیک از جمله کسب سه عنوان مقام جهانی در کشورهای آلمان، ژاپن و کانادا (ربات انسان نمای آرتین به عنوان نماینده ایران در رقابت های جهانی) می باشد.

شایان ذکر است این همایش توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان برگزار می گردد و مقالات پذیرش شده در مجلات و پایگاه های استنادی معتبر نمایه خواهد گردید.